Week van gebed

Datum

23 jan 2024
Verlopen!

Tijd

19:00 - 20:00

Week van gebed

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft:
Heb God lief … en je naaste als jezelf.

Het materiaal, n.a.v. de tekst uit Lucas 10, de verzen 25–37, is dit keer voorbereid door christenen uit Burkino Faso. Een land waar het alles behalve veilig is.
De jaarlijkse gebedsweek vindt, wereldwijd, plaats van 21 t/m 28 januari 2024. In Beilen doen we mee op de avonden 22 t/m 27 januari,