Musical Het Pakhuis

Datum

10 mrt 2023
Verlopen!

Tijd

19:30 - 22:00

Musical Het Pakhuis

VOOR JONG EN OUD

Musical Het pakhuis

‘Op weg gaan in vertrouwen’ is het centrale thema van deze musical. In het overvolle pakhuis vinden we
verhalen van vergeven en van trouw.
Door deze musical worden we persoonlijk aangesproken.
Hoe gaan we om met dagelijkse dilemma’s? Vasthouden aan oude gewoontes of nieuwe wegen inslaan, individualisering of samenwerking, economisch of maatschappelijk belang?
Ook de kerk wordt een spiegel voorgehouden. Hoe willen we kerk zijn in deze roerige tijden? Zetten we er een hek omheen? Of gooien we de deuren wagenwijd open om een plek te zijn van bezinning en ontmoeting? Zetten we onszelf apart of zetten we onszelf middenin de gemeenschap waar
we deel van uitmaken? Als je goed kijkt en luistert merk je dat al deze onderwerpen aan de orde komen.

Een musical voor jong en oud met sterk toneelspel en Nederlandstalige teksten op melodieën van bekende (pop)liedjes. Het podium van de Pauluskerk wordt omgetoverd tot bijbels openluchtmuseum met een bijzondere tuin. Laat je verrassen en kom kijken en luisteren!

Vrijdag 10 maart 19.30 uur
Zaterdag 11 maart 19.30 uur