Kopij voor Op Weg inleveren

Datum

28 jan 2025

Tijd

18:00 - 18:00

Kopij voor Op Weg inleveren

Kopij voor het volgende nummer van OP WEG
inleveren uiterlijk op dinsdag 28 januari  a.s. vóór
18.00 uur, per e-mail: opweg@pgbeilen.nl
per post: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen