Kopij voor Op Weg inleveren

Datum

02 jan 2024
Verlopen!

Tijd

18:00 - 18:00

Kopij voor Op Weg inleveren

Kopij voor het volgende nummer van OP WEG
inleveren uiterlijk op dinsdag 2 januari a.s. vóór
18.00 uur, per e-mail: opweg@pgbeilen.nl
per post: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen