Kerkenraad

De kerkenraad van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen zet zich in om samen met haar gemeenteleden een bloeiende gemeente te houden. Zij vergadert een keer per maand.

Tijdens het moderamen wordt de kerkenraadsvergadering  voorbereid en de agenda  vastgesteld. U kunt eventuele brieven of vragen aan de kerkenraad drie dagen voor dat moment hebt ingediend bij de scriba.

 

Informatie over de Algemene Kerkenraad vind u hier.

Contactinformatie
Aaltje (Aaja) Dijkstra  | T  06 5189 7404  |  E  kerkenraad-hh@pgbeilen.nl