Diaconie

In vergaderingen wordt het diaconale beleidsplan besproken en wordt overlegd over de bestedingen van de geldinzamelingen. Landelijk wordt een groot deel van de collectes vastgelegd. Verder is er ruimte om als Diaconie zelf collectes in te vullen. Denk hierbij aan collecteren voor natuurrampen, maar ook voor hulp aan eigen gemeente.

Er wordt ook ondersteuning verleend aan acute nood. Dit kan een eenmalige bijdrage zijn, maar ook een langdurig project. De Diaconie heeft een sponsorkind, Andriy uit de Oekraïne. We bieden hem ondersteuning in de vorm van schoolspullen, speelgoed, hygiëne materiaal en natuurlijk regelmatig een kaartje sturen.

Jaarlijks wordt er een speciale zendingsdienst gehouden, waarin een bepaald project extra aandacht krijgt. Tevens organiseert de Diaconie ieder jaar de Dorcas-voedselactie.

 

Contactinformatie
M. Boer-Bos  |  T  06 42926521  |  E  boer.hooghalen@gmail.com