Jezus wordt gedoopt – Kindernevendienst – vlog Kaatje en Deetje

Jezus wordt gedoopt

Kaatje en Deetje kunnen eindelijk weer een keer in de kerk. Als ze gaan vloggen zien ze een dominee staan, ze gaan hem snel vragen wat hij aan het doen is. De dominee legt uit wat er allemaal voorin de kerk staat. Vooral het doopvont vinden ze wel erg interessant. Het past ook goed bij het verhaal van vandaag.

Deze zondag is er weer live kindernevendienst!

Voor de kinderen thuis blijven Kaatje en Deetje voorlopig vloggen. https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen
De verhalen vind je ook nog steeds hier op de site.

Op deze zondag staat Marcus 1:1-11 centraal

Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.

Verhaal en verwerking voor thuis