Nieuws

Verkiezing van ambtsdragers wijkgemeente Beilen

Ordinantie 3.1 in de kerkorde PKN handelt over ‘de verkiezing van ambtsdragers in de gemeente’. Voorafgaand aan de verkiezing is de ‘roeping tot ambt’. De roeping tot het ambt in de gemeente gebeurt door de gemeente via de kerkenraad. De samenstelling van de kerkenraad zal een afspiegeling behoren te zijn van de verschillende kleuren die

Lees verder »

De laatste spaardoosjes

De paasdagen liggen weer achter ons. Als ZWO hebben we al veel doosjes teruggekregen. Toch verwachten we dat er nog enkele onderweg zijn. U heeft ook nog woensdag 14 en maandag 19 april van 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid het doosje in te leveren, in de melkbus die in Het Valkenhof staat in de

Lees verder »

Een spoor van liefde door Beilen

Veel gezinnen liepen het spoor van liefde stuurden ons prachtige foto’s. Sommige gezinnen liepen zelfs met sneeuw en hagel, maar dat mocht de pret niet drukken. Makers van de happy stones: Hartelijk dank voor de prachtige stenen!

Lees verder »

De kledingbank ontvangt graag zomerkleding 

De zomer komt eraan en de kledingbank heeft behoefte aan schone, goede en bruikbare zomerkleding. Op dit moment is er grote vraag naar kinderkleding en ook mannenkleding. Kleding voor dames kan ook wel gebracht worden maar dit is minder urgent.  Ook kleine huishoudelijke artikelen en speelgoed zijn welkom. Mits compleet en in goede staat.  Elke dinsdagmorgen

Lees verder »

Een spoor van Liefde | zondag 4 april

Dit is de laatste schikking van de 7 zondagen van Pasen. We zijn blij met alle reacties en alle mensen die mee gedaan hebben. Nog foto’s? We zien ze  graag! Weer een stapje dichter naar Pasen. Hierboven zie je de schikking van Beilen voor de komende zondag en hieronder van de kerk in Hijken. Een

Lees verder »

Vacature kerkelijk werker

Sollicitatiecommissie De kerkenraad heeft inmiddels alle voorbereidingen gedaan De sollicitatiecommissie kan aan de slag. De advertentie is inmiddels geplaatst bij de vacatures op de landelijke PKN website. Er is een mogelijkheid om te solliciteren tot 23 april 2021. We hopen dat er een paar goede kandidaten tussen zullen zitten en dat de commissie aan de

Lees verder »

Muziek in de 40-dagentijd | Magda Hazeleger

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. In deze Stille Week laat Magda Hazeleger, voorganger van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen, je meenemen door het lied ‘Die Donker’, gezongen door het Universiteitskoor Stellenbosch. Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere

Lees verder »

Spaardoosjes inleveren

U kunt uw spaardoosjes inleveren bij de ingang van het kerkelijk bureau. Daar staat een melkbus waar u de spaardoosjes in kunt doen. Dit kan op maandag- en op woensdagmorgen 31 maart of 7 april van 9.30 – 11.30 uur. Als u niet in de gelegenheid bent om de spaardoosjes in te leveren kunt u

Lees verder »

Een spoor van Liefde – Paaswandeling

  Van Palmpasen tot en met 2e Paasdag is er een hartvormige wandeling met vragen en opdrachten rond het thema “Een spoor van Liefde”. De route kan je hier downloaden. Maak jij onderweg foto’s en stuur je die naar ons via kids@pgbeilen.nl? Je vindt 14 letters. Deze vormen samen 2 woorden. Raad jij wat onze wens

Lees verder »

PaasChallenge 2021 – fietsroute Beilen/Hijken e.o.

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je (2021 op de fiets) door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je

Lees verder »