Dag 30, lezen: Lukas 22: 54-62

Soms ontdek je opeens een kant van jezelf die je nog niet kende. Even hiervoor vertelde Jezus dat één van de twaalf leerlingen Hem zou gaan verraden. Het had voor verwarring gezorgd: wie van hen zou nu zoiets doen? Ook Petrus kon het zich niet voorstellen. Hij zou te vuur en te zwaard Jezus verdedigen. … Read more