Pastoraal meldpunt

Pastoraal meldpunt

U kunt contact opnemen met het Pastoraal Meldpunt voor alle vragen die u hebt rond pastoraat.
Dit kan door te bellen naar nummer 06 8126 9327
of een e-mail te sturen naar pastoraalmeldpunt@pgbeilen.nl


Omzien naar elkaar en anderen is één van de hoofdtaken van een christelijke gemeente.  Dit is een taak van ons allemaal en in bepaalde situaties een taak van pastoraal bezoekers en wijkcontactpersonen.

Zij bezoeken mensen bij ziekte, overlijden, geboorte, trouw of andere persoonlijke omstandigheden die extra aandacht vragen. De predikant is verantwoordelijk voor het crisispastoraat, soms ook bijgestaan door de pastoraal bezoeker. Zo proberen we als predikant, pastoraal bezoeker en wijkcontactpersoon vorm te geven aan onze doelstelling:

“Wij willen een gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt, met de liefde van Jezus Christus als verbindende factor.”

We willen zorg, aandacht en waar nodig hulp bieden aan onze medemens en Gods Schepping.

Helaas gaat het niet altijd zoals het er staat. We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Gelukkig weten veel gemeenteleden de weg naar onze predikanten of een van onze pastoraal bezoekers of wijkcontactpersonen te vinden. Om nog breder bereikbaar te zijn, is er een pastoraal meldpunt.

Bij dit pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Bijvoorbeeld:

 • iemand is ernstig ziek;
 • iemand is in het ziekenhuis opgenomen; opnames en ontslagen worden vanuit de ziekenhuizen niet automatisch aan de predikant doorgegeven;
 • u heeft een bepaald persoon al lange tijd niet gezien in de kerk of bij een activiteit;
 • wilt graag eens praten over wat u bezighoudt;
 • u wilt graag bezoek;
 • u maakt iets mee waarbij u aandacht van de kerk nodig heeft;
 • u vangt in uw omgeving signalen op dat iemand behoefte heeft aan aandacht;
 • u wilt eens van gedachten wisselen over wat u tegenkomt in het bezoekwerk.

Bel of mail naar het Pastoraal Meldpunt met alle vragen die u hebt rond pastoraat

Dit kan door te bellen naar nummer 06 8126 9327
of een email te sturen naar pastoraalmeldpunt@pgbeilen.nl

En natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij de predikanten:

 • Ds. J. Schep bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 9.30 uur op nummer 0593 785781
 • Ds. G. Den Dool bereikbaar op nummer 06 2036 9072
 • Ds. P. de Vries bereikbaar op nummer 06 4986 5120