Weer kerkdiensten bezoeken!

Logo pg beilen-hijken-hooghalen

De kerkenraden van beide wijkgemeentes hebben besloten de komende zondagen weer kerkgang toe te staan. Dit conform het advies van de PKN.

Voor de komende 2 zondagen geldt voor de wijkgemeente Beilen dat er 50 personen zich kunnen aanmelden (excl. meewerkenden). Daarna is het afwachten wat er vervolgens geadviseerd zal worden.

Voor de wijkgemeente Hijken-Hooghalen kunnen er 25  personen (excl. meewerkenden) zich aanmelden voor de dienst.

De beide kerkenraden zijn blij dat we elkaar weer mogen zien en ontmoeten!

Aanmelden kan via:
Scipio-app
Wg Beilen  aanmelden@pgbeilen.nl of via 06 8336 9919
Wg Hijken-Hooghalen  kerkenraad-hh@pgbeilen.nl of via 06 5189 7404