Moderne devotie, hoe doe je dat nou concreet?

Op zondagavonden 23 oktober, 4 december, 29 januari, 26 februari gaan we in interkerkelijk verband met elkaar in gesprek over hoe je in de praktijk van het leven vorm geeft aan het volgen van Jezus. We hopen dat we er door geïnspireerd worden om fris tegen ons geloof aan te kijken en nieuwe manieren te vinden om er handen en voeten aan te geven. Het interkerkelijke gesprek is daarvoor alleen al ontzettend leuk!

We volgen deze avonden enkele hoofdstukken uit het boek ‘De navolging van Christus, in jonge taal’, door Mink de Vries – ISBN 978 90 6173 130 6.

De originele versie van dit boek stamt al uit de 15e eeuw. Het is geschreven door een middeleeuwse monnik Thomas à Kempis en door christenen van alle plaatsen als lijfboek omarmd. Dit boek van bijbelse, oudchristelijke en middeleeuwse wijsheid is in duizenden uitgaven gedrukt en in allerlei talen vertaald. Al meer dan vijf eeuwen lang heeft het de weg naar miljoenen lezers gevonden, die de vele honderden raadgevingen vaak levenslang hebben herlezen en overwogen. Wij volgen in die traditie. We kiezen voor de wat toegankelijker hertaling van Mink de Vries. Het is handig als de deelnemers dat  boek aanschaffen. Is dat niet mogelijk, laat dat even weten. De hoofdstukken die we bespreken worden voor wie dat wil, gekopieerd toegestuurd in de week voor de bijeenkomst.

De eerste avond, 23 oktober, krijgen jullie een inleiding over waarom dit boek ‘De navolging van Christus’ en de beweging die eruit ontstaan is, vandaag de dag zo bruikbaar is. En aan de hand daarvan gaan we in gesprek over ons geloof nu. Dat doen we aan de hand van een klein stukje uit dat boek. De leiding ligt in handen van voorgangers uit de RK, GKv en PKN uit Beilen.

DATA zondagavonden 23 oktober, 4 december, 29 januari en 26 februari
PLAATS 19.00 – 20.30 uur in Het Valkenhof, Beilen
OPGAVE mmhazeleger@pgbeilen.nl