Kaatje en Deetje | 8 mei 2022 | Isaak wordt geboren

Isaak wordt geboren

Kaatje en Deetje vertellen dat zij tijdens hun reis heel veel verschillende mensen hebben ontmoet. Soms kijken die heel boos en soms heel blij. Van een mevrouw kregen ze zelfs een ijsje.
Bekijk de vlog op Facebook via www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen 
Abraham en Sara kregen ook bezoek. Zouden ze hier blij mee zijn geweest?

Op deze zondag staan Genesis 18:1-15 en 21:1-7 centraal

God belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen. En als Abraham en
Sara al heel oud zijn, komt die belofte uit: Isaak wordt geboren.