Kaatje en Deetje | 2 oktober | Jezus zegent de kinderen

Jezus zegent de kinderen

Kaatje en Deetje luisteren een liedje dat gaat over kinderen. Ze vragen zich af of kinderen nou altijd naar grote mensen moeten luisteren, of kunnen de grote mensen misschien ook wat van de kinderen leren.

Bekijk de vlog op www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen

 

Vandaag staat Marcus 10:13-16 centraal

Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk). Het gaat erom dat kinderen een voorbeeld zijn voor hoe je bij Gods nieuwe wereld kunt horen.