Zangdienst 9 oktober – ‘Een stap tegelijk’

Thema: Eén stap tegelijk

Gerwin van der Plaats met Klein Koor ‘Musica Religiosa’ te gast in Zangdienst

De volgende zangdienst in de Stefanuskerk wordt gehouden op 9 oktober a.s. De dienst begint om 19.00 uur, maar vanaf 18.45 uur is er samenzang. Te gast is het Klein Koor ‘Musica Religiosa’ uit Kampen. Dit uitstekend zingende koor, waarvan de koorleden uit het hele land komen, zal een aantal liederen in de dienst en ook voorafgaande aan de dienst zingen.

Het koor, dat voor de corona ook al eens eerder in 1 van de zangdiensten aanwezig was, staat onder leiding van Gerwin van der Plaats uit Kampen. Gerwin is naast dirigent van diverse koren, een van de beste organisten van ons land. Tal van koor en orgelwerken zijn door hem gearrangeerd en bewerkt. Hij verheugt zich er op om het van Oeckelen orgel in de Stefanuskerk te bespelen.

Het thema van deze dienst, die geleid wordt door ds. Magda Hazeleger is: ‘één stap tegelijk’ dit naar aanleiding van de storm op het meer, beschreven in het Evangelie van Marcus.

De werkgroep heeft een aantal liederen uitgekozen die passen bij het thema.

We hopen op een inspirerende en fijne zangdienst en verwachten dat de kerkzaal vol wordt.