Neem de draad op voor de toekomst

Neem de draad op voor de toekomst.

1e toer   Begin elke dag met een blij gemoed, ook al ondervindt u tegenspoed.
2e toer   Doe kalm aan en neem de tijd om blij en gelukkig te zijn.
3 toer    Wees vriendelijk en steek de handen altijd blijmoedig uit naar de ander.
4e toer   Wees spontaan en spreek goed over iemand die niet aanwezig is.
5e toer   Zoek steeds naar het goede in je leven en geef eens een knipoog of schouderklopje.
6e toer   Een innerlijke vrede maakt je blij en rijk.
7e toer   Een glimlach van een seconde is meer waard dan een lamp die een uur brandt.
8e toer   Probeer een ander moed in te spreken als die het niet meer ziet zitten.
9e toer   Probeer elke dag om één ding blij te zijn, dan is het geen verloren dag.
10e toer Vertrouw elke dag op God en leg alles in Zijn handen.

Steeds weer vanaf de 1e toer herhalen.

Vergeet niet dat de beste breister wel eens een steekje laat vallen, vlug oprapen en vrolijk verder breien.