Energiecompensatie doneren in Beilen

Kerken in Beilen slaan handen ineen.

Mensen uit de gemeente Midden-Drenthe die (een deel van) hun energiecompensatie willen geven aan mensen die dat harder nodig hebben dan zijzelf, kunnen dat doen via de kerken van Beilen, Hijken en Hooghalen. De kerken zorgen dan dat lokale mensen die dat nodig hebben, ondersteund worden. Dit gebeurt in overleg met lokale organisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Met nadruk willen de kerken stellen dat deze verdeling voor iedereen is die het nodig heeft en niet alleen voor kerkmensen.

In november en december krijgt ieder huishouden met een energiecontract een energiecompensatie van € 190. Een deel van de huishoudens heeft het geld niet nodig, terwijl het bedrag voor andere huishoudens niet hoog genoeg is om de gestegen kosten te compenseren. Landelijk zijn er allerlei initiatieven waarbij mensen die hun energiecompensatie niet nodig hebben, kunnen doneren. Ook de kerken in Beilen hebben besloten aan die actie mee te doen. Zo hopen zij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren om de winterperiode in Beilen voor iedereen draaglijk te maken.

Vertrouwelijk

Iedereen die signalen heeft van mensen die door de stijgende kosten in de knel gekomen zijn, kan namen doorgeven via energiecompensatie@pgbeilen.nl. Natuurlijk wordt alle informatie die binnenkomt vertrouwelijk behandeld.

Rekeningnummers

Mensen die (een deel van) hun energiecompensatie willen doneren, kunnen dat doen onder de vermelding ‘energiecompensatie Midden Drenthe’ via:
– Diaconaat Protestantse gemeente Beilen: NL36 RABO 0306 5824 57
– RK kerk Parochiële Caritas Instelling (PCI) NL90 INGB 0002944290
– Diaconie Geref. Kerk ( vrijgemaakt) te Beilen NL05 RABO 0386025045
– NPB De Stroming NL34 RABO 0306 5001 40