21 april | Gezamenlijke voorjaarsmaaltijd

Voor alle leden van 75 jaar of ouder van Wijkgemeente Beilen en Wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Op donderdag 21 april a.s. organiseren de diaconieën van Beilen en Hijken-Hooghalen weer de gebruikelijke snertmaaltijd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Net als de vorige jaren willen we om 10.30 uur beginnen met een kop koffie met iets lekkers. Rond 12.00 uur gaan we heerlijke zelfgemaakte soep(en) eten en als afsluiting is er ook deze keer een lekker toetje.

We hopen dat we deze traditie kunnen voortzetten, om zo onze oudere geloofsgenoten te ontmoeten.

Donderdag 21 april, om 10.30 uur in Het Valkenhof

Wilt u hier bij zijn? Stuur dan een mail naar info@pgbeilen.nl. Dit kan tot en met zaterdag 16 april.
Als vervoer een probleem is geef dit dan ook aan. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht.

We hopen op een gezellig samenzijn.