Kaatje en Deetje | zondag 16 juni

Kaatje en Deetje hebben allebei een medaille gekregen, maar Kaatje vindt het niet zo eerlijk dat Deetje dezelfde heeft terwijl zij er veel minder voor heeft gedan.

 

Bekijk de vlog: www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen 

 

Op deze zondag staat Matteüs 20:1-16 centraal: We richten ons erop dat je jaloers kunt worden als je ziet dat anderen net zo goed behandeld worden als jij, terwijl ze minder werk hebben gedaan.