Kaatje en Deetje | zondag 23 juni

Kaatje en Deetje gaan een dagje weg, maar Deetje heeft zich niet goed voorbereid.

Bekijk de vlog: www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen 

Op deze zondag staat Matteüs 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt.