Zinnige zondag | Op zoek naar God in Jorwert

Datum

27 nov 2022
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:00

Zinnige zondag | Op zoek naar God in Jorwert

Zinnige zondag; Op zoek naar God in Jorwert

DOOR DS. HINNE WAGENAAR

Wij willen ons laten inspireren door Hinne Wagenaar aan de hand van de ontwikkelingen in Jorwert. Van Pionierskerk naar een Klooster, met nieuwe vormen van geloofsbeleving. ‘Open mij voor uw goedheid en raak mij aan’. Dat is waar de bezoekers voor komen. Ze zijn op zoek naar bezinning en verdieping. “We richten ons niet per se op kerkgangers, maar juist ook op mensen die zoekend zijn en mensen die op adem willen komen”, vertelt Wagenaar. “Naast het belang van het bijzondere in de kerkdiensten werken we aan het stichten van een Nieuw Klooster. Na restauratie van de boerderij samen met nieuwe gastenverblijven en woonappartementen wordt dit het onderkomen van Nijkleaster. Als je het nou over een huis van stilte hebt, dan is dit dé plek ervoor: omringd door niks, midden in een weidevogelgebied.

ORGANISATIE Kerk en Wereld | DATUM zondagmiddag 27 november, 1e advent | 
AANVANG 15.00 uur, Stefanuskerk Beilen | INFO & OPGAVE kerk.wereld@pgbeilen.nl