Dag 1, lezen: Jesaja 52:13-53:12

Tijdens de veertigdagentijd denken we na over de schuld en de lasten die Jezus gedragen heeft. Dat mogen we ook doen met Jesaja, met een blik op de toekomst. We mogen erop vertrouwen dat Jezus onze lasten voor ons zal gaan dragen. Jezus die is als de lijdende knecht waardoor wij erop mogen vertrouwen dat het goed zit, dat er voor onze schulden betaald is. Dat is door Jezus, die groots en hoog verheven is geworden in aanzien. Op aswoensdag begint de veertigdagentijd als een tijd van bezinning waarin het verhaal van Jezus onderweg naar het kruis centraal staat. Een tijd waarin we nadenken over wat het betekent dat Hij de schuld droeg en het van ons weg meenam, het achterliet in het dodenrijk en terug kwam om ons welkom te heten in Zijn aanwezigheid.