Dag 2, lezen: Lukas 19:11-23

Jezus vertelt een gelijkenis. De man in de gelijkenis laat zijn dienaren achter met iets om mee te handelen, en twee van de ontvangers gaan daar zo goed mee om dat zij winst maken, en meer terug hebben te geven aan de man als hij terugkomt. Als we omdenken, kunnen we aan Jezus denken als die man. Ook Jezus liet iets aan ons na waarvan hij zegt handel daarin; dat is de liefde. Ook Jezus komt ooit terug, en het is de hoop dat er dan veel meer is van die liefde. We kunnen onze vaardigheden en talenten gebruiken om iets van het koninkrijk van God hier en nu al zichtbaar te maken. Maar, zegt Jezus, de derde man verstopte zijn handelswaar. Soms is de liefde verstopt. Jezus heeft ons het liefdesgebod gegeven, verstop je liefde niet opdat het juist meer en meer kan worden. Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.