Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad 

Tweemaal per jaar komt de Algemene Kerkenraad van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen bij elkaar om o.a. de begrotingen/jaarrekeningen en andere verantwoordingen van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen samen te voegen en goed te keuren. Onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad valt ook het aantrekken van personeel en aan- of verkoop gebouwen.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit het moderamen van beide Wijkgemeentes en het ministerie (predikanten). Hoewel iedere wijkgemeente verantwoordelijk is voor haar eigen (financiële) reilen en zeilen zal daarin ook samenwerking zijn.

Bekijk hier de profielschets van onze gemeente en de vacatures. 

 
 
 

Contactinformatie

Algemene kerkenraad PG Beilen-Hijken-Hooghalen:  secretaris P. Steen |  T (0593) 851 397 |  E  kerkenraad@pgbeilen.nl