Werkgroep Missionaat Buitenland (ZWO)

ZWO :  Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep Missionaat Buitenland heeft als opdracht:

Voortdurend aandacht vragen voor onrecht en armoede in de wereld, de oorzaken en gevolgen ervan, en onze verantwoordelijkheid hierin.

Daarbij hoort het stimuleren van sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van natuurlijke en economische bronnen.

Primair betekent het dat de werkgroep zich bezig houdt met fondsenwerving in de gemeente ter ondersteuning van projecten die aangereikt worden door Kerk-in-Actie of andere non-profitorganisaties.

Concreet betekent dat:

  • Het invulling geven aan en begeleiden van acties in het kader van ZWO met daaraan verbonden projecten, vooral gericht op bewustwording en fondsenwerving;
  • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen tot het missionair gemeente zijn;
  • Het organiseren van jaarlijks 1 of meer thema-avonden over ZWO-gerelateerde onderwerpen in samenwerking met de werkgroep Gemeente Opbouw;
  • Het organiseren van 2 themadiensten (voorjaar/najaar) op gebied van ZWO.

Huidige project: “Stichting Kleine Arbeider”

Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia biedt onderwijs aan werkende kinderen. In Colombia moeten 1,5 miljoen kinderen zwaar en gevaarlijk werk doen en lange dagen maken, waarbij ze vaak opgroeien in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. In de sloppenwijken van Bogotá zie je bijv. talloze kinderen werken op de markt of bij het vuilnis.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen om hun kansen op een betere toekomst te vergroten, en waarbij ook ouders en tienermoeders worden ondersteund.