Predikanten

Aan de PG Beilen-Hijken-Hooghalen zijn 3 predikanten verbonden, die hun predikantschap op hun eigen manier invullen. Elk van de predikanten is verantwoordelijk voor een specifieke wijk. Daarnaast zijn zij betrokken bij de verschillende taakgroepen. Hieronder vindt u de gegevens en enige informatie. Sinds januari 2021 is er een nieuwe wijkindeling nl. Wijk West en Wijk Oost. De scheiding tussen de wijken loopt langs de oostkant van de lijn: Eursing, Asserweg, Esweg, Linthorst Homankanaal tot aan de Domoweg.

Vacant

Voor het pastorale werk in wijk West (wijkgemeente Beilen) is de predikantsplaats vacant. 

 

 

Ds. Magda (M.M.) Hazeleger

Is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijk Oost (wijkgemeente Beilen). En heeft zij de tehuizen ‘t Stroomdal en de Witte Valken onder haar hoede. Daarnaast is ze aangesteld om te werken aan alles wat te maken heeft met de verbinding tussen kerk en dorp. Ds. Hazeleger is voor 100 % verbonden aan onze gemeente.

Tel. (0593) 76 90 36
E-mail: mmhazeleger@pgbeilen.nl

 

 

 

Ds. Patrick (P.) de Vries

is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Daarnaast ondersteunt hij de kerkenraad in die dorpen en denkt hij mee in de activiteiten die deze wijkgemeente organiseert. Verder is Ds. de Vries verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de tehuizen: de Bernhardstede, Hofstaete, ‘t Markehuus en Spectrum

Tel. (0593) 75 08 16
E-mail: pdevries@pgbeilen.nl