Predikanten

Ds. Lucias de Haan

Wijk Noord

Ds. Lucias (L.W.) de Haan is verantwoordelijk voor het pastorale werk in Wijk Noord incl. wijkgemeente Hijken-Hooghalen. 

T: 06 2185 5763
E: lwdehaan@pgbeilen.nl

(whatsapp wordt niet altijd direct beantwoord)

Ds. Marco Bijdevaate

Wijk Zuid

Ds. Marco (M.J.) Bijdevaate is verantwoordelijk voor het pastorale werk in Wijk Zuid.

T:  06 4260 7455
E: mjbijdevaate@pgbeilen.nl

 

Wijk Ouderen

Ds. Jan (J.) Schep uit Westerbork is waarnemend predikant voor het Ouderenpastoraat.

Hij is in principe werkzaam op dinsdag en donderdag.

T: (0593) 78 57 81
E: jschep@pgbeilen.nl

Wijk Ouderen

Ds. Gerrit (G.) van den Dool uit Vledder is waarnemend predikant voor het Ouderenpastoraat.

Werkzaam op woensdag.

T: 06 20369072
E: gvandendool@pgbeilen.nl

De PG Beilen-Hijken-Hooghalen is verdeeld in 2 wijken: Wijk Noord en Wijk Zuid, die beide circa 1.200 personen omvatten.

Onder Wijk Noord vallen Hijken-Hooghalen, plan Noordveen, de voormalige Wijk West excl. Esdoornheem.
Onder Wijk Zuid vallen de voormalige Wijk Oost excl. alle tehuizen; incl. Wijster, Drijber, Spier en buitengebied Klatering, Alting, Lieving en Smalbroek.
Daarnaast wordt er een Wijk Ouderenpastoraat gevormd, die bestaat uit de tehuizen en appartementsgebouwen in Beilen. Onder deze wijk vallen alle tehuizen en appartementsgebouwen in Beilen, te weten: Bernhardstede, De Wever, Eschstaete, Esdoornheem, Ettenstaete, Hofstaete, Hof van Drenthe, Markant, Markehuus, Spectrum en Stroomdal. Het is de bedoeling om voor deze wijk een ouderenpastor aan te trekken. Ter overbrugging blijft één van de waarnemend predikanten daarin vooralsnog actief.

In het jaarboekje van onze gemeente staat de exacte indeling met de daarbij behorende wijkbezoekers. Het jaarboekje kunt u verkrijgen bij het kerkelijk bureau, daarnaast is het jaarboekje ook in de Scipio app te lezen.

 Lees meer op Taakgroep Pastoraat – PG Beilen