“Write for Rights” schrijfactie voor mensenrechten groot succes

In december was er weer de jaarlijkse Amnesty schrijfactie. Deze actie is wereldwijd, en levert veel aandacht op voor mensenrechtenschendingen.

Er is geschreven voor 10 verschillende mensen die om uiteenlopende redenen hulp nodig hebben

Ze zijn door de machthebbers in hun land onterecht gevangen gezet, of worden vervolgd omdat ze opkomen voor de rechten van minderheden.
Door massaal in te zetten op een beperkt aantal mensen wordt er veel publiciteit verkregen, en daardoor blijkt dat er daadwerkelijk mensen vrijkomen, of dat ze in ieder geval een eerlijk proces krijgen. Naast brieven aan de machthebbers worden er ook veel groetenkaarten verstuurd aan de slachtoffers.

Dit jaar zijn er vanuit Beilen in totaal 1.170 brieven en kaarten verstuurd;

Dit overtreft zelfs het succesjaar 2020. De actie in Beilen wordt georganiseerd door de Amnesty werkgroep Beilen, in samenwerking met de ZWO werkgroep.
Het is fijn dat aan deze schrijfactie mensen meedoen uit de hele breedte van de Beiler samenleving.

Iedereen die meegedaan heeft: Hartelijk dank!