Afscheid van organist Bert Otten – 41 jaar organist

Op 12 december jl. heeft Bert Otten afscheid genomen van zijn taak als organist in onze gemeente. Dat deed hij tijdens de 3e Adventszondag, in Hijken.

Met genoegen en dankbaarheid heeft de gemeente vele jaren van zijn spel genoten

Deze laatste keer werd deze dank kracht bij gezet met een bos bloemen en een korte toespraak van ds. Magda Hazeleger.

Zijn spel werd door de gemeente ervaren als vriendelijk, ingetogen en gelovig

En dat brengt altijd zegen aan een geloofsgemeenschap. Vorig jaar maart was hij 40 jaar organist.

Wij zijn dankbaar voor alle inspanningen die hij in de afgelopen vele jaren als organist én organisator van het organistenbestand heeft verricht. We hopen dat de herinnering daaraan voor hem ook in de rest van zijn leven tot zegen mag zijn. En dat hij nu vooral ook samen met Greet mag gaan genieten van het spel van anderen met dezelfde roeping.

Nogmaals hartelijk dank!