Vakantie via het Vakantiebureau, iets voor u?

De laatste jaren maken de diaconie van PG BHH gebruik van de samenwerking tussen het Vakantiebureau en RCN. Hieronder leest u over de verschillende mogelijkheden en over de achtergrond van dit initiatief.

 

Vakantie voor gezinnen met schoolgaande kinderen die net boven of op bijstandsniveau leven.

Deze gezinnen kunnen door onze diaconie worden aangemeld, door het Vakantiebureau worden deze aanvragen dan getoetst en door loting dan wel of niet toegewezen. De afgelopen jaren zijn er zo een aantal gezinnen uit Beilen een week op vakantie geweest. Onze diaconie bemiddelt, maar hoeft hier niets voor te betalen (m.u.v een kleine bijdrage voor administratiekosten). Gezinnen die hiervoor in aanmerking komen, moeten voor 1 maart worden aangemeld. Landelijk kunnen maximaal 100 bijstandsgezinnen meedoen.

Ouderen in het zonnetje.

Een andere actie van het vakantiebureau, in samenwerking met RCN, is de midweek in december voor ouderen van 70 jaar en ouder. Deze midweek is bedoeld voor mobiele ouderen, die de afgelopen jaren door allerlei redenen niet meer op vakantie zijn geweest, hun partner hebben verloren of weinig contacten hebben, kortom: ouderen die het verdienen om er lekker tussen uit te gaan. Deelnemers kunnen als groep met een begeleider worden aangemeld. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden, deze worden gedragen door RCN. Dus ook onze diaconie hoeft hier niets voor te betalen. Vrijwilligers van RCN-Vakantieparken en van het Vakantiebureau zijn aanwezig. Er wordt in deze midweek geen zorg verleend. De actie is bestemd voor maximaal 150 ouderen. Ook hiervoor geldt: de aanmelding gaat via de diaconie en de aanvraag wordt getoetst en wel of niet toegewezen door het Vakantiebureau.

De nieuwe gids 2023

De nieuwe gids is ons weer toegestuurd door Het Vakantiebureau van onze kerken. Naast genoemde vakanties zijn er diverse andere vakanties, zoals mantelzorgvakanties, vakanties voor senioren met lichte of intensieve zorgbehoefte, vakanties voor mensen met dementie, vakanties voor mensen met een visuele beperking, voor mensen met een licht verstandelijke beperking, zorgvakanties voor mensen van 25-50 jaar, kortom er is veel mogelijk. U kunt terecht in goede hotels in Doorn, Ermelo en Wezep. Ook een vaarvakantie met de Prins Willem Alexander is een mogelijkheid. Deze betaalbare vakanties kunt u zelf boeken – eventueel kan de diaconie bemiddelen met het invullen en het aanvragen van de vakantie.

 

Dankzij de honderden gemotiveerde vrijwilligers, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden, kunnen de deelnemers echt vakantie vieren, genieten van de rust en het comfort van de hotels, gezellige uitstapjes het ontmoeten van nieuwe mensen.

Wat is het Vakantiebureau?

Vanaf begin jaren zestig van vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en mensen met een beperking. Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie te gaan.

De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie Het Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling recreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer de Blije Werelt in Lunteren. In 1996 zijn de beide organisaties samengevoegd in één organisatie: Het Vakantiebureau dat tegenwoordig zetelt in Leusden.

Het Vakantiebureau krijgt zijn inkomsten uit de collectes van Binnenlands Diaconaat en Kerk in Actie en uit de opbrengsten van collectes die diaconieën in het land in kerkdiensten en bijeenkomsten houden.

Samenwerking met RCN-Vakantieparken.

De RCN is in 1952 ontstaan vanuit de Nederlands Hervormde kerk. Al 70 jaar zijn er vakantieparken in binnen- en buitenland, oorspronkelijk alleen bedoeld voor hervormde gezinnen maar later voor iedereen. Behalve het leveren van heerlijke vakanties doen zij ook iets terug met de winst die zij realiseren. Ze besteden deze winsten aan mensen voor wie vakantie minder vanzelfsprekend is, door bv. eenzaamheid, gebrek aan geld, fysieke omstandigheden of rouw na het verlies van een partner. RCN werkt daarin samen met het Vakantiebureau van onze Kerken.

Hebt u interesse voor een vakantiegids, wilt u nadere informatie over de mogelijkheden voor uzelf of voor iemand die u kent, dan kunt u zich melden bij onze sociaal diaken, Gerrit Biemolt.