VACATURE – Ouderenpastor – 12 uur per week

De Protestantse gemeente te Beilen – Hijken – Hooghalen zoekt een

Ouderenpastor

voor 12 uur per week

 

Wie zijn wij?

De Protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen is een veelkleurige gemeente. Grote delen zijn midden-orthodox, vrijzinnig of evangelisch. De gemeente biedt ruimte aan zinzoekende en gelovige mensen. Wij laten ons inspireren door de Bijbel, waarin het verlossend werk van Jezus Christus centraal staat. We bestaan uit twee wijkgemeenten: de wijkgemeente Beilen en de wijkgemeente Hijken-Hooghalen. In totaal zijn er 2300 leden. Er zijn twee voltijds predikanten werkzaam in onze gemeente. Beilen heeft voor de omgeving een centrumfunctie. In Beilen staan enkele woon- en verzorgingscentra voor ouderen (Spectrum, Markehuus, Hofstaete, Stroomdal). Ook bevinden zich er zeven appartementencomplexen, waarin overwegend senioren wonen. Deze elf gebouwen vallen onder het ouderenpastoraat. Het gaat om 166 leden (140 adressen). Voor deze locaties zoeken wij een ouderenpastor.

 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die:

 • een warm hart voor ouderen heeft;
 • goed kan samenwerken met onze professionals en vrijwilligers;
 • een afgeronde opleiding Godsdienst Pastoraal Werk/ hbo Theologie heeft van een door de PKN erkend opleidingsinstituut;
 • vermeld staat in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • meelevend belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wat doet onze ouderenpastor?

 • pastorale zorg bieden aan de gemeenteleden die vallen onder ons ouderenpastoraat;
 • verlenen van pastoraat rond het levenseinde en het leiden van rouwdiensten;
 • voorgaan in de oecumenische weeksluitingen;
 • publicaties verzorgen in het kerkblad;
 • vrijwilligers betrekken bij het ouderenpastoraat en hen daarvoor toerusten;
 • regelmatig deelnemen aan het overleg van het predikantenteam en de taakgroep Pastoraat.

Wat bieden wij?

 • een contract voor de periode van één jaar met perspectief op een vaste aanstelling;
 • honorering volgens schaal 8 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN;
 • een flexwerkplek in het Valkenhof.

Hoe solliciteert u?

Wilt u bij ons werken als ouderpastor? Mail dan uiterlijk 21 juni 2024 uw sollicitatiebrief en cv naar onze scriba Pieter Steen: kerkenraad-beilen@pgbeilen.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Derek Bulthuis, voorzitter van de taakgroep Pastoraat: 06 27340337 Een zogenaamd ‘klikgesprek’ met onze twee predikanten is onderdeel van de procedure, evenals het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)