Themanummer Op Weg : De Ark van Noach

In het Drents Museum is momenteel de tentoonstelling ‘In de ban van de Ararat’. Een prachtige expositie van vondsten uit de bodem van Armenië, de eerste christelijke natie, rond 300 v. Chr. De berg Ararat lag in het toenmalig Armenië waar de Ark van Noach landde na de zondvloed.

Deze expositie inspireerde de redactie van ons kerkblad Op Weg om een themanummer te maken over de Ark van Noach, om zo dit prachtige Bijbelverhaal weer eens voor het voetlicht te brengen. De redactie raakte gaandeweg meer aangenaam verrast toen duidelijk werd hoe wonderbaarlijk de puzzelstukjes in elkaar vielen:

  • De gespreksgroep ‘Bijbellezen in een jaar’ gaat een bezoek brengen aan de tentoonstelling, deze groep heeft in de achterliggende periode de verhalen van Noach en de ark gelezen.
  • Ds. Magda Hazeleger legt de verbinding naar het verbond, dat ook wij hebben met God.
  • Toeval of niet, net nadat we als redactie hadden besloten om de Ark van Noach als thema te kiezen voor deze editie, ontvingen we een prachtige foto van de berg Ararat, de foto is gemaakt door familieleen, die op doorreis zijn.

“Hier kwam de ark tot rust! We ontmoetten heel prettige Nieuw-Zeelandse archeologen die met Turkse archeologen opgravingen doen naar de eerste nederzettingen na de zondvloed. We hebben gesproken met een archeoloog, een humoristische man. Hij zegt dat hij hoopt dat door een hoog bijbels gehalte en door de website rudimentair te houden de opportunisten weg blijven, de ‘riders by night’ zoals hij ze noemt, die zelf gaan graven. Er is veel archeologische diefstal geweest in Turkije. Hij liet geo-elektrische scans zien die aangeven dat er nederzettingen en een duidelijk te onderscheiden ‘item’ zich diep onder de grond bevindt. Was interessant om met hem te praten, omdat hij als gelovige vooral een wetenschappelijk bewijs zoekt.”

De berg Ararat, gelegen in Turkije tegen de grens van Armenië

De Ararat wordt als een heilige berg beschouwd omdat volgens de Thora de ark van Noach op het gebergte van Ararat landde na het zakken van het water van de zondvloed. Sommigen die het Noachverhaal letterlijk nemen ontwaren een bootvorm in de Ararat-anomalie en veronderstellen een verband tussen deze opvallende geologische structuur en de ark. (Bron Wikipedia)

Tenslotte, maar niet onbelangrijk: Ook voor kinderen valt er van alles te lezen en te zien over Noach en de ark in deze editie.