Nieuwe kring De Bijbel in één jaar start 1 maart

Op woensdag 1 maart beginnen we met een nieuwe kring De Bijbel in één jaar, ditmaal onder mijn leiding. Het lijkt me het meest praktisch de data van het jaarprogramma van het NBG te volgen.

Concreet betekent dit, dat we instappen bij Exodus 19 – een heel geschikt punt om bij te beginnen: de openbaring op de Sinaï als inleiding op de verbondssluiting, vervolgens de Tien Woorden. Waarna we dit tweede boek van de Tora uitlezen om vervolgens te beginnen met het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1 t/m 3. De volgende Psalmen komen aan de orde: 105, 106, 114, 27, 77, 133, 28, 81, 95, 66 en 29. Het vergt enige tijdsinvestering, maar, zo blijkt, dat loont de moeite!

In de kring, die om de 4 weken bijeenkomt, kunnen we onze leeservaringen uitwisselen. Elders in deze editie is er meer over te lezen. Het zou mooi zijn als de zalen in de Pauluskerk te klein blijken. Op de website van het NBG kun je je opgeven om het rooster gratis te downloaden:

www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar-groep/bijbel-in-een-jaar-gratis-leesrooster/

Ik zie ernaar uit dit traject met u en jullie te gaan!

Ds. Gerrit van den Dool