Maandag 3 oktober: Israëllezing in Beilen

Rondom Israëlzondag, dit jaar op 2 oktober, is er in Beilen ook dit jaar weer een Israëllezing.

Deze lezing is op maandagavond 3 oktober.

Spreker is ds. Bart Gijsbertsen, emeritus-predikant, Kampen.

Het onderwerp: “Een betoog van Nicodemus? De Hebreeënbrief herlezen”.

Bart Gijsbertsen heeft recent een boek geschreven onder deze titel. Hij komt zelf over zijn boek vertellen. Zijn uitgangspunt: De schrijver van de Hebreeënbrief is een schriftgeleerde Jood die is gaan geloven dat in Jezus de Messias op aarde is gekomen.  Deze schrijver – en Bart Gijsbertsen moet daarbij aan een schriftgeleerde als Nicodemus denken, die in de nacht bij Jezus kwam (Johannes 3) – bladert met zijn hoorders door de joodse Bijbel om daarin te laten zien dat Jezus de beloofde toekomst van Israël is. Bart Gijsbertsen op zijn beurt heeft de Hebreeënbrief diepgravend gelezen en ontdekt dat deze brief een unieke visie op Jezus heeft die je nergens anders in het Nieuwe Testament terugvindt.

U bent van harte welkom op deze Israëllezing om mee te lopen op deze ontdekkingsreis!

Datum en tijd: maandag 3 oktober – 20:00 uur
Plaats: het Valkenhof, bij de Pauluskerk in Beilen, Witte Valkenstraat.
 

Opgave indien mogelijk via e-mail:  vorming.toerusting@pgbeilen.nl

Mocht u komen zonder u van te voren te hebben aangemeld, dan kan het zijn dat op dat moment het maximaal toelaatbare aantal aanwezigen bereikt is.
 
Nadere info bij de plaatselijke Werkgroep Kerk & Israël,