Lied voor de dienst – God zal je hoeden – Lied 426

Lied 426 – Dit is een lied uit de traditie van Iona.

In de eerste helft van het lied wensen de zangers elkaar de nabijheid toe van God, Christus en de Geest; de Drie-eenheid komt in veel Keltische zegenspreuken voor. God om ons heen als herder; Christus naast ons die ons steunt en opricht; de Geest in ons, die ons bewaart in het zicht van de hemel.

In de Keltische traditie neemt de zegen een grote plaats in het dagelijks leven in.

Met dit lied uit Iona zegenen mensen elkaar.

Het kan als een mantra meermalen gezongen worden; wanneer het dient als slotlied, kun je een kring vormen om het echt elkaar toe te zingen. In het Liedboek is ‘God to enfold you’ tweetalig afgedrukt. Het Engels is mooi van klank en verdient zeker ook aanbeveling, eventueel wissel je beide teksten af.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.