Lezing zinnige zondag | 5 november | Kick Bras

Lezing zinnige zondag door Dr. Kick Bras over het boek ‘Het bezielde landschap’

Spiritualiteit in de schilderkunst

Dr. Kick Bras, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland is als onderzoeker spiritualiteit geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (zie www.kickbras.nl).

Het landschap als spiegel van de menselijke ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Eeuwenlang hebben schilders landschappen zo gezien. Kick Bras neemt ons mee door de eeuwen heen en staat vooral stil bij de periode van het Symbolisme tussen 1880 en 1920. De schepping tintelt van God. Hoe we volgens Calvijn de Schepper leren kennen door de Schepping.  In het boek worden een aantal thema’s beschreven, zoals aarde mijn lieve aarde, bergen en de mens in de oneindige kosmos. In een indrukwekkende tocht laat Bras zien hoe het goddelijke zich in de natuur manifesteert en een vindplaats is voor de spirituele zoektocht van de mens.

U bent van harte welkom.

Vrije gift voor herstel van kerken in Syrië, een project van Kerk in Actie.

 

Datumzondag 5 november

Aanvang: 15.00 uur Stefanuskerk Beilen.

Info en opgave kerk.wereld@pgbeilen.nl

Toegang: gratis