Kaatje en Deetje | Kerst | Wijze mannen verwachten de nieuwe koning

 

Wijze mannen verwachten de nieuwe koning.

Kaatje en Deetje hoeven niet meer te wachten, het kindje Jezus is geboren.

Bekijk de vlog op www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen

 

Op deze kerstdag zijn het de wijze mannen die de nieuwe koning verwachten en Jezus in de kribbe.

De wijzen komen vanuit een ver land en zoeken naar de nieuwe koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus

 

Gedicht Kerstdag:

Het is Kerst, wij vieren samen,
Jezus komt bij ons op aard’.
Alle volken roepen ‘amen’!
Jezus is het wachten waard.
Wij begroeten Hem als koning,
Ook al komt Hij zonder pracht.
Onze wereld wordt Gods woning,
Kijk, zijn ster verlicht de nacht.