Gaat u mee naar Dordrecht op zaterdag 11 juni?

Bezoek aan Dordrecht

De serie lessen over de Dordtse Leerregels door ds. Magda Hazeleger en ds. Theo Havinga is afgesloten. Leuke bijeenkomsten, bezocht door een wisselend aantal deelnemers uit de GKV in Beilen en onze kerk. Besloten is om op zaterdag 11 juni met iedereen die dat wil -de uitnodiging geldt dus zeker ook voor degenen die niet hebben deelgenomen- Dordrecht te bezoeken, de stad waar ‘het’ allemaal begonnen is.

Gaat u mee op zaterdag 11 juni?

Wat nu van belang is: we willen graag weten hoeveel mensen er mee willen. Het programma zal een mix zijn van mooie historische indrukken (het Hof van de Staten van Holland, Grote Kerk, Augustijnenkerk), een wandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden (wandelschoenen mee), uitzicht vanaf het Groothoofd over het fraaie drierivierenpunt, een rondvaart door de oude havens, de gezelligheid van de oude binnenstad.

Reacties graag uiterlijk 31 mei via hwaalewijn@home.nl. Daarna ontvangt iedere deelnemer bijtijds een programmaatje van wat we die dag ongeveer gaan doen.