Actie Energiecompensatie – huidige stand € 4.500

Energiecompensatie doneren

Er is al enorm gul gegeven. De teller staat op het moment van schrijven al op ruim € 4.500,-.

Wilt u ook (een deel van) uw energiecompensatie afstaan aan huishoudens die dat wellicht harder nodig hebben dan uzelf, dan kan dat via de diaconie o.v.v. ‘energiecompensatie’ naar Diaconaat Protestantse gemeente Beilen NL36 RABO 0306 5824 57.

Maar ook belangrijk:

Vangt u signalen op van mensen die door de stijgende kosten in de knel gekomen zijn, dan kunt u vertrouwelijk namen doorgeven aan de diaconie: energiecompensatie@pgbeilen.nl.