Aanleerlied voor februari – Lied 936 – Luister naar de wind

In februari zingen we lied 936 voor de dienst

#1

Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:

‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,

en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt.

 

#2

Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein

en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.

Ik geef je overwinning over dood en pijn’.

 

#3

Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.

Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.

O bron van eeuwig leven, U die mij bemint.