3 april | ‘Tekst en muziek in de Matthäus-Passion’ in de Stefanuskerk

Lezing met beeld en geluid

De Matthäus-Passion is een van de bekendste composities van Johann Sebastian Bach. Met zijn lezing zal cantor-organist Chris van Bruggen, met beeld en geluid, ingaan op het samenspel van tekst en muziek in deze vertolking van het lijdens- en sterfverhaal van Jezus. Op de teksten van het passieverhaal componeerde Bach het notenmateriaal zodanig dat het verhaal ook in muzikale zin wordt uitgebeeld. Van Bruggen geldt van de liturgie in Nederland als een van de belangrijkste vernieuwers. http://www.chrisvanbruggen.nl/

Organisatie: Kerk en Wereld kerk.wereld@pgbeilen.nl
Datum: Zondagmiddag 3 april Stefanuskerk, Prins Bernhardlaan 12, Beilen
Aanvang: 15.30 uur
Toegang: vrij

 

Bijschrift afbeelding: Kruisiging Jezus. Gebrandschilderd glas, detail  1600-1699. Musea Brugge Gruuthuse