10 en 11 maart | Musical Het Pakhuis

Vrijdag 10 maart 2023 – 19.30 uur

Zaterdag 11 maart 2023 – 19.30 uur

We willen alvast een inkijkje geven in deze hedendaagse musical.

Het decor:

Het midden laat het bijbels openluchtmuseum zien met het kantoortje van directrice Anna. Verder naar links zien we het kantoor van bankdirecteur Binck. En helemaal rechts ligt de tuin.

Het verhaal:

Het bijbels openluchtmuseum van Anna draait financieel niet goed. De bank stelt voor om een aantal experts naar de gang van zaken te laten kijken. Zij geven elk hun visie. De kassajuffrouw doet regelmatig een bijbelse duit in het zakje en gaandeweg zien we hoe bijzonder dit museum eigenlijk is. Er zit een verrassend einde aan !

Anno 2023:

In deze musical komen actuele zaken aan de orde. Als je goed luistert hoor je de volgende onderwerpen: klimaat, economische crisis, vluchtelingenproblematiek, maar ook vertrouwen en nieuwe wegen gaan.

De muziek:

De meeste liedjes van deze musical zijn hertaalde popliedjes.

De mensen:

Wat mooi dat we ook deze keer met ruim 60 mensen bezig zijn met de voorbereidingen! We voelen ons meer en meer verbonden met elkaar door samen bezig te zijn met kleding, decorstukken, muziek, zang en toneelspel.

We nodigen jullie allemaal van harte uit voor één van de voorstellingen. Gratis natuurlijk, met een collecte bij de uitgang.

Graag tot dan!

De musicalwerkgroep:

Ageet van Dijken
Janneke Eising
Marcel van der West
Alie Zuring

contact: musicalbeilen@gmail.com