Kaatje en Deetje – zondag 4 juni

Deetje maakt allemaal gekke gebaren waar Kaatje niks van begrijpt, het blijken de gebaren voor de dagen van de week te zijn. Kennen jullie die al? En wat mag je op zondag wel en niet doen? Jezus legt het uit in het verhaal van vandaag.
Op deze zondag staat Lucas 6:1-11 centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.