Kaatje en Deetje | zondag 3 maart

Kaatje en Deetje denken dat Petrus vandaag vast niet gaat vallen, hij zit namelijk aan een tafel met daarop allemaal lekkere dingen.

Bekijk de vlog op www.facebook.com/pgbeilenhijkenhooghalen 

Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren. Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen.