Kaatje en Deetje | zondag 26 maart | Wie zeggen de mensen dat Ik ben?

Oei deze week is het wel lastig.  Jezus vraagt zelf wie hij is, dus gaan Kaatje& Deetje op zoek in de bijbel.

Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen 

Op deze zondag staat Matteüs 16:13-17 en 20-21 centraal: Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is.