Kaatje en Deetje | zondag 24 maart – Palmpasen

Vandaag vieren we Palmpasen, daarom vertellen Kaatje en Deetje kort het verhaal van Petrus en de haan.

Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen

Op deze zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.