Pastorale Maaltijd

Datum

10 jun 2022
Verlopen!

Tijd

18:00

Pastorale Maaltijd

We beginnen om 18.00uur
Opgave voor 6 juni
Of tel.nr.06-12893841