Eredienst WG Beilen Pasen Regenboogdienst

Datum

04 apr 2021
Verlopen!

Tijd

10:00 - 11:00

Eredienst WG Beilen Pasen Regenboogdienst

Ds. J.P. Greving

uitsluitend te volgen via www.kerkomroep.nl  of YouTube

En weer laten we ons voeden en oppeppen door Pasen. Er is een eind aan het donker en het duister. Er is een grens aan onverschilligheid en pijn.

Vandaag vieren we het feest van nieuw leven en we doen dat in onze eigen huizen. In de weken voor Pasen hebben muzikanten de muziek opgenomen voor deze dienst. Ook heeft u samen meegewerkt door een strook stof bij mij door de bus te gooien. Die strook stof vertelt het verhaal van een mensenleven. Natuurlijk lezen we daarbij het Paasevangelie, ditmaal uit Johannes 20. Viert u mee?