Home Agenda - PG Beilen Kerkblad Op Weg kopij inleveren

Kerkblad Op Weg kopij inleveren

Kopij voor het volgende nummer van OP WEG inleve-
ren uiterlijk op dinsdag 14 juni a.s. vóór 18.00 uur,

per e-mail: opweg@pgbeilen.nl
per post: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen