Home Agenda - PG Beilen Kerkblad Op Weg, kopij inleveren

Kerkblad Op Weg, kopij inleveren

 

Kopij voor het volgende nummer van OP WEG inleve-
ren uiterlijk op dinsdag 3 mei a.s. vóór 18.00 uur,

per e-mail: opweg@pgbeilen.nl
per post: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen