Interkerkelijke geloofsstudie Verkiezing

Datum

15 nov 2021
Verlopen!

Tijd

20:00 - 22:00

Interkerkelijke geloofsstudie Verkiezing

Met de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Beilen hebben we inmiddels een paar seizoenen samen gespreksavonden over geloofsinhoud gehad. De serie van afgelopen jaar is nog niet klaar, de Heidelbergse Catechismus vraagt nog om een afronding en een gezamenlijke viering over vraag en antwoord 1 uit die catechismus. De eerste gaat over Verkiezing en de tweede over Volharding. Dat zijn ook de belangrijkste thema’s in dit document.

Theo zal deze avonden als gebruikelijk inhoudelijk de stof van de Dortse leerregels op deze punten behandelen, en Magda de geschiedenis van dit belijdenisgeschrift.

En de planning is om dat af te sluiten met een excursie in Dordrecht.

Info en opgave: Ds. M.M. Hazeleger, email: mmhazeleger@pgbeilen.nl